The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11780
Title: Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства
Authors: Юрчук Н.П.
Keywords: системи, інформаційні системи, інформаційні технології, управління, автоматизація, корпоративні інформаційні системи
Date of publication: 2015-09-27 13:21:00
Last changes: 2015-09-27 13:21:00
Year of publication: 2015
Summary: В статті досліджено особливості використання сучасних інформаційних систем і технологій в діяльності підприємств з метою підвищення ефективності управлінських рішень.
Виявлено сутність інформаційної системи з різних поглядів: технічного, ділового, семантичного погляду. Розкрито завдання інформаційної системи як сукупності складових. Розглянуто класифікацію сучасних інформаційних систем, які детерміновані різноманітністю сфер і форм їх застосування.
Зауважено, що корпоративні інформаційні системи, системи підтримки прийняття рішень та експертні системи характеризують новий етап автоматизації управління підприємством. Виокремлено вимоги до корпоративних інформаційних систем. Відзначено, що основною проблемою корпоративних інформаційних систем є відсутність прийнятної системної моделі.
Вирізнено, що однією з основних властивостей інформаційних систем є подільність на підсистеми, яка має переваги з точки зору її розробки та експлуатації. Уточнено етапи створення і функціонування (життєвого циклу) інформаційних систем.
Доведено, що використання інформаційних систем є обов’язковою умовою діяльності сучасного підприємства, що сприятиме прийняттю обґрунтованих стратегічних управлінських рішень, спрямованих на зростання конкурентоспроможності і посилення економічної безпеки підприємства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11780.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Агросвіт. – 2015. –№19. – С. 53-58.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 11780.pdf Size : 811946 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska