The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12434
Title: Особливості росту і розвитку інтенсивних сортів гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіня та позакореневих підживлень
Authors: Телекало Н.В., Максімов А.М.
Keywords: горох посівний, ріст і розвиток, передпосівна обробка насіння, позакореневі підживлення.
Date of publication: 2015-02-09 14:40:29
Last changes: 2015-02-09 14:40:29
Year of publication: 2015
Summary: Викладено результати досліджень процесів росту і розвитку та формування врожаю рослин гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіння, позакореневих підживлень та їх комплексного поєднання в умовах Лісостепу правобережного. Виявлено зміни морфологічної структури рослин гороху посівного.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12434.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Сучасні агротехнології: тенденції та іновації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 листопада 2015 року: у 3 т. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015. – Т.3. – С. 319-321.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 12434.pdf Size : 1054924 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska