The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9509
Title: Економіка підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030503 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання
Authors: Подолянчук О.А., Колесов О.С., Коломієць Т.В.
Keywords: Економіка підприємства
Date of publication: 2015-10-28 10:19:56
Last changes: 2015-10-28 10:19:56
Year of publication: 2015
Summary: Програма нормативної навчальної дисципліни «Економіка підприємства» розрахована для вивчення цієї дисципліни у Вінницькому національному аграрному університеті та містить загальні методичні вказівки для опрацювання навчального матеріалу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9509.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9509.pdf Size : 724386 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska