The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8768
Title: Використання біомаси для для отримання теплової та електроенергії в сільському господарстві
Authors: Рубаненко О. О., Дмитришен О. М.
Keywords: газогенераторний котел
Date of publication: 2015-06-08 14:53:52
Last changes: 2015-06-08 14:53:52
Year of publication: 2015
Summary: Впровадження енергоощадних технологій та використання альтернативних видів палива є перcпективним шляхом заощадження коштів і зменшення залежності від зарубіжних експортерів енергоресурсів, а також зменшення шкідливих викидів в навколишнє середовище.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8768.pdf
Publication type: Збірники наукових праць
Publication: "Проблеми і перспективи енергозбереження в комунальному господарстві та на промислових підприємствах" : мат. доп. V Всеуктаїн. наук. семінару, 15 трав. 2015 р. Луцьк, 2015. - 162 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 8768.pdf Size : 859822 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska