The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9650
Title: Економічні основи ресурсозбереження. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузь знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» для денної та заочної форми навчання
Authors: Бурлака Н.І, Колесов О.С., Коломієць Т.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 15:37:25
Last changes: 2015-11-25 15:37:25
Year of publication: 2015
Summary: Дисципліна «Економічні основи ресурсозбереження» є вибірковою дисципліною
В програмі курсу викладено теми та питання лекційних, практичних занять, описано механізм виконання самостійної роботи, надані та
деталізовані критерії оцінювання знань і список використаних джерел.
Програма курсу розрахована для студентів галузі знань 1801 «Специфічні
категорії» спеціальність 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» для денної та заочної форми навчання економічного факультету
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9650.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9650.pdf Size : 564507 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska