The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9382
Title: Управління ринковою капіталізацією акціонерного товариства в україні
Authors: Пронько Л.М.
Keywords: Акціонерні товариства, корпоративне управління, ринок, корпоративна культура, державне регулювання
Date of publication: 2015-10-07 11:01:47
Last changes: 2015-10-07 11:01:47
Year of publication: 2015
Summary: Розглянуто сутність ринкової капіталізації акціонерного товариства. Досліджено роль корпоративного управління в діяльності АТ. Доведено, що високий рівень культури управління та ринкова капіталізація акціонерного підприємства робить
його більш стійким в умовах ринку, більш привабливим та надійним для інвесторів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9382.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Uniwersytet Jagielloсski (Polska) AGH Akademia Gуrniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (Polska)
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9382.pdf Size : 82116 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska