The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9397
Title: Продуктивність бобів кормових залежно від впливу різних штамів бульбочкових бактерій в умовах правобережного лісостепу України
Authors: Савченко В.О.
Keywords: Боби кормові, інокуляція, перспективні та виробничі штами бульбочкових бактерій, урожайність
Date of publication: 2015-10-12 10:13:49
Last changes: 2015-10-12 10:13:49
Year of publication: 2015
Summary: Виявлено високоефективні комплементарні сорту Візир перспективні штами ризобій Б-9 та 261-Б, застосування яких відповідно збільшувало масу насіння на 9,6 і 9,1 г/рослину та масу 1000 насінин на 21,2 г і 19,5 г у порівнянні до контролю. При чому урожайність за обробки цими штамами та одним із кращих виробничих штамів 248-Б була майже на одному рівні: Б-9 – 3,42, 261-Б – 3,45 та 248-Б – 3,46 т/га.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9397.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем АПК"
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9397.pdf Size : 4009671 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska