The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9790
Title: DEUTSCH. Навчальний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів напряму підготовки 6.030401 – „Правознавство”
Authors: Лебедєва Н.А., Дакалюк О.О.
Keywords: Wesen und Bedeutung des Rechts, Der Europaische Gerichtshof.
Date of publication: 2015-11-25 16:34:53
Last changes: 2015-11-25 16:34:53
Year of publication: 2015
Summary: Посібник має за мету сформувати навички усного спілкування , забезпечити розвиток навичок читання, розуміння та перекладу фахової літератури. Посібник складається з 8 уроків: текстів, лексичних, граматичних вправ. Тематичні тексти несуть у собі необхідну фахівцю інформацію у галузі правознавства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9790.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9790.pdf Size : 395912 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska