The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8165
Title: Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) "Прикладні задачі моделювання економічних процесів" для напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету
Authors: Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Зелінська О.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-01-28 13:22:01
Last changes: 2015-01-28 13:22:01
Year of publication: 2015
Summary: У цьому документі подано тимчасову типову навчальну програму з вибіркової дисципліни «Прикладні задачі моделювання економічних процесів», що складена відповідно до:
освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр»
галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8165.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8165.pdf Size : 502496 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska