The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9323
Title: Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник для підготовки бакалаврів :6.140103 - Туризм
Authors: Тимкова В.А., Марцінко Т.І.
Keywords: культура професійного мовлення, фахівці з туризму, усне професійне мовлення, мовний етикет, лексикологія і фразеологія фаху
Date of publication: 2015-09-30 11:12:09
Last changes: 2015-09-30 11:12:09
Year of publication: 2015
Summary: Посібник містить інформацію з різних аспектів усного та писемного мовлення майбутніх фахівців туризму. У ньому оптимально поєднано теоретичні положення і практичні завдання різноманітних типів та рівнів складності, що сприяє поглибленому опануванню й закріпленню набутих знань з української мови професійного спрямування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9323.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9323.pdf Size : 1464714 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska