The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8666
Title: Словник основних спеціальних понять і термінів з генетики для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
Authors: Польовий Л.В., Поліщук Т.В.
Keywords: Генетика, сільськогосподарські тварини, продуктивність, утримання, біометрія
Date of publication: 2015-05-27 12:23:58
Last changes: 2015-05-27 12:23:58
Year of publication: 2015
Summary: Словник основних спеціальних понять і термінів з генетики для студентів напряму 6.090102 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» містить тлумачення найбільш вживаних слів і термінів, що використовуються під час вивчення дисципліни «Генетика з біометрією».У словнику подаються терміни, визначення і поняття, які використовуються при вивченні дисципліни «Генетика з біометрією». Терміни розміщені в алфавітному порядку. Словник складено на основі аналізу довідників, енциклопедій, підручників, посібників, наукових праць, словників.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8666.pdf
Publication type: Словники-довідники
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8666.pdf Size : 479519 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska