The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9300
Title: Визначення критичного шляху для задач сіткового моделювання виробничих процесів засобами MS Excel
Authors: Бахарєва Я.В.
Keywords: моделювання економічних виробничих процесів, сіткові моделі, параметри сіткової моделі, граф, критичний шлях
Date of publication: 2015-09-23 14:18:29
Last changes: 2015-09-23 14:18:29
Year of publication: 2015
Summary: Тези присвячені питанням використання сіткових моделей для моделювання економічних процесів, розгляду основних параметрів сіткової моделі, наведено приклад побудови сіткової моделі за допомогою засобів MS Excel , розглянуто особливості визначення критичного шляху.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9300.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Матеріали IV всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні інформаційні технології в управлінні економічними об’єктами», 23-24 квітня 2015р., м.Він-ниця / Відпов.ред. С.В.Коляденко. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9300.pdf Size : 451120 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska