The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9325
Title: Методичні вказівки до лабораторних занять з дисциплі ни «Мікробіологія» для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 « Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва »
Authors: Власенко В.В., Блащук М.В., Блащук В.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-09-30 11:23:13
Last changes: 2015-09-30 11:23:13
Year of publication: 2015
Summary: Дисципліна "Мікробіологія" -одна з основних біологічних дисциплін, яка вивчається студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва.Метою дисципліни є формування у студентів системи знань з основ мікробіології, засвоєння морфологічних, фізіологічних і культуральних ознак мікроорганізмів; вивчення
біохімічних процесів, зумовлених їх життєдіяльністю; визначення ролі мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі, зміні якості харчових продуктів і непродовольчих товарів при зберіганні
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9325.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9325.pdf Size : 2827238 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska