The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9322
Title: English for Agronomists. Навчальний посібник для студентів агрономічних спеціальностей
Authors: Матієнко О.С., Довгань Л.І., Тимощук Н.М.
Keywords: агрономія, студенти, англійська мова
Date of publication: 2015-09-30 11:10:47
Last changes: 2015-09-30 11:10:47
Year of publication: 2015
Summary: Мета посібника – забезпечити розвиток навичок читання, розуміння та перекладу фахової літератури, сприяти засвоєнню студентами термінології та лексичних одиниць в галузі агрономії, передбачених програмою з іноземної мови за професійним спрямуванням.
Основний курс посібника складається з 18 уроків, кожен з яких містить словник-мінімум, фахові тексти й розроблені до них різноманітні вправи та завдання.
Посібник призначений для студентів агрономічних факультетів денної форми навчання немовних вищих навчальних закладів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9322.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9322.pdf Size : 752983 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska