The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9843
Title: методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» - факультету ТВіППТ
Authors: Красняк О.П.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 12:06:46
Last changes: 2015-11-25 12:06:46
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки розроблені і опубліковані для використання студентами заочної форми навчання факультету ТВіППТ, що вивчають навчальну дисципліну «Організація виробничих процесів в тваринництві». Вказівки розроблено відповідно до завдань, що передбачені програмою з дисципліни. Вказівки мають на меті допомогти студентам отримати в процесі вивчення дисципліни необхідні знання через опрацювання наявної в бібліотеці університету літератури з дисципліни та фактичної інформації про стан організації виробництва в сільському господарстві.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9843.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9843.pdf Size : 439678 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska