The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9782
Title: Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної та заочної форм навчання
Authors: Ціхановська В.М., Томчук О.В., Головня О.М.
Keywords: методичні вказівки, виробнича практика, спеціалісти, менеджмент ЗЕД
Date of publication: 2015-11-25 16:06:16
Last changes: 2015-11-25 16:06:16
Year of publication: 2015
Summary: Основною метою практики є поглиблена розробка одного з питань організаційно-управлінської, виробничо-комерційної, господарсько-економічної діяльності підприємства або інших об`єктів дослідження і на його основі розробка та обґрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності об’єкта дослідження.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9782.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: ВНАУ
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9782.pdf Size : 372187 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska