The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8547
Title: Технологія проектування і адміністрування баз даних і словників даних. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” ОКР
Authors: Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О.
Keywords:
Date of publication: 2015-04-29 12:09:44
Last changes: 2015-04-29 12:09:44
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципліни “Технологія проектування і адміністрування баз даних і словників даних” з метою проектування і побудови баз даних, розглянуто основні моделі баз даних, архітектури СУБД, сучасні напрямки розвитку технологій баз даних, питання, які пов`язані з експлуатацією баз даних.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8547.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8547.pdf Size : 1094848 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska