The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9775
Title: Програма навчальної дисципліни з курсу «Рекреалогія» для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки: 6.140103 «Туризм», галузь знань 1401«Сфера обслуговування»
Authors: Ціхановська В.М., Хаєцька О.П.
Keywords: рекреалогія, відпочинок, відновлення людських сил
Date of publication: 2015-11-25 15:41:22
Last changes: 2015-11-25 15:41:22
Year of publication: 2015
Summary: Метою викладання дисципліни «Рекреалогія» є формування у майбутніх фахівців умінь аналізу суспільних і економічних явищ, які охоплюють сферу функціонування рекреаційних територій; визначення засобів покращення туристично-рекреаційної інфраструктури та послуг для розвитку туристичного бізнесу в Україні та його успішної адаптації до сучасних тенденцій розвитку світового та європейського туризму
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9775.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9775.pdf Size : 146802 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska