The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9777
Title: Програма навчальної дисципліни з курсу «Основи туризмознавства» для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки: 6.140103 «Туризм», галузь знань 1401«Сфера обслуговування»
Authors: Ціхановська В.М., Хаєцька О.П.
Keywords: туризм, основи туризмознавства
Date of publication: 2015-11-25 15:56:09
Last changes: 2015-11-25 15:56:09
Year of publication: 2015
Summary: Оволодіння теоретичними знаннями з формування міжнародної та національної туристської політики та отримання практичних навичок щодо створення, організації та діяльності туристського підприємства
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9777.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9777.pdf Size : 168826 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska