The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9829
Title: Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства
Authors: Бурденюк І.І., Юрчук Н.П.
Keywords: Сіткове планування, сітковий графік, сіткова модель, виробничий потенціал, управління.
Date of publication: 2015-12-10 10:47:47
Last changes: 2015-12-10 10:47:47
Year of publication: 2015
Summary: Розглянуто деякі аспекти сіткового планування та управління виробнчим потенціалом підприємства. Визначено типи елементів, які входять в структуру сіткового графіка. Досліджена у роботі модифікація класичної моделі календарного планування виробничих процесів в напрямку оптимізації за критерієм "час – витрати" дозволяє розв’язувати практичні задачі календарного планування великого розміру.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9829.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Вінниця, ВНАУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9829.pdf Size : 323342 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska