The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11599
Title: Девіації норм літературного мовлення студентів-аграрників у контексті досліджень Івана Огієнка
Authors: Тимкова В. А., Дущенко Т. І.
Keywords: девіації, норми літературної мови, мовлення студентів-аграрників, культура мовлення
Date of publication: 2015-08-31 09:12:53
Last changes: 2015-08-31 09:12:53
Year of publication: 2015
Summary: У статті порушено питання про побутування відхилень (девіацій) від норм літературної мови в усіх сферах суспільного життя. Доведено, що структура мовнокомунікативної професійної компетенції, як системи вимог до знань з української мови для студентів-аграрників, зумовлена структурою мовної системи, а також типологією норм літературної мови.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11599.pdf
Publication type: Статті
Publication: Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна[редкол. : Л.М. Марчук (гол.ред.), В.П. Атаманчук (відп.ред) та ін.]. - Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. - Вип. ХІІ. - 512 с. - С. 418-42
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 11599.PDF Size : 2469253 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska