The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9671
Title: Використання нейропакету excel neural package для кластеризації джерельної бази для супроводу навчальної дисципліни
Authors: Красиленко В.Г., Яцковська Р.О.
Keywords: нейропакет EXCEL NEURAL PACKAGE, кластерний аналіз, мережа Кохонена SOM
Date of publication: 2015-12-02 14:36:14
Last changes: 2015-12-02 14:36:14
Year of publication: 2015
Summary: На сьогоднішній день фахівцями з різних областей діяльності виявляється надзвичайно високий інтерес до нейронних мереж, що пояснюється перш за все дуже широким діапазоном вирішуваних за їх допомогою задач, а також рядом переваг перед іншими методами. Існують методи групування об’єктів за сукупністю їх ознак, методи систематизації документів та їх кластеризації. Актуальною є задача кластеризації та визначення рейтингової інтегральної оцінки навчальних джерел при їх виборі в процесі вивчення дисциплін.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9671.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід: Тези доповідей VІ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків, 24-25 вересня 2015 року, м. Вінниця/ відповідальний редактор С.В. Коляденко – Редакційно-видавничий
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9671.pdf Size : 239156 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska