The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9634
Title: Методичні вказівки з підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Податковий менеджмент"
Authors: Мараховська Т.М.,Балтремус О.М.
Keywords: податковий менеджмент
Date of publication: 2015-11-25 10:17:15
Last changes: 2015-11-25 10:17:15
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки з підготовки та написання курсових робіт для студентів денної форми навчання економічного факультету являють собою навчальний документ по виконанню курсових робіт з дисципліни «Податковий менеджмент».
Методичні вказівки містять вступ, опис навчальної дисципліни, загальні положення, зміст, вказівки до виконання курсової роботи, тематика курсових робіт, плани деяких тем курсових робіт, список літератури та додатки.
Написання курсової роботи передбачає самостійне закріплення та розширення теоретичних та практичних знань, які студенти одержують в процесі вивчення курсу, а також дозволяє показати вміння студента аналізувати інформаційні джерела, статистичні і практичні матеріали тощо.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9634.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9634.pdf Size : 249624 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska