The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12405
Title: Сутність та види прибутку підприємств
Authors: Фурман І.В., Мараховська Т.М., Дарнопук І.В.
Keywords: Валовий прибуток, збиток, податок на прибуток, економічний прибуток, бухгалтерський прибуток
Date of publication: 2015-02-09 11:13:20
Last changes: 2015-02-09 11:13:20
Year of publication: 2015
Summary: У статті досліджено сутність прибутку, як економічної категорії, його значення у господарській діяльності підприємства. Розглянуто, яку роль відіграє прибуток у розвитку підприємства в сучасних ринкових умовах. Проведений аналіз різних підходів щодо визначення прибутку у нормативних документах
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12405.pdf
Publication type: Статті
Publication: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). – Ч. 3. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З. В. – Луцьк, 2015. – С. 74-83.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 12405.pdf Size : 228039 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska