The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10272
Title: F-імпульси як індикатори спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському see-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності
Authors: Бурєннікова (Поліщук) Н. В., Ярмоленко В. О.
Keywords: процес; процес функціонування системи; загальний, чистий і масштабний продукти процесу; масштабність, ефективність і результативність процесу; F-імпульси процесу; SEE-аналіз складних систем
Date of publication: 2015-11-25 13:38:57
Last changes: 2015-11-25 13:38:57
Year of publication: 2015
Summary: В доповіді на основі авторських моделей та відповідних показників
складових частин результативності будь-якого процесу (котрі розглядалися в опублікованих авторами раніше роботах) на конкретних прикладах
розглядається методика використання F-імпульсів як індикаторів розміру та
спрямованості наслідків підпроцесів процесу функціонування складних систем.
Ці F-імпульси є елементами авторського SEE-аналізу процесів функціонування
складних систем, котрий являє собою аналіз дієвості підпроцесів цих процесів
за допомогою авторських показників складових результативності зазначених
підпроцесів. Обґрунтовано, що запропоновану методику застосування F-
імпульсів можна використати для дослідження процесів функціонування
складних систем різних типів та ієрархічних рівнів
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10272.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: ВНАУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Ковальчук Олександр Андрійович
File : 10272.pdf Size : 3004951 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska