The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8197
Title: Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня « Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»
Authors: Коляденко С.В., Січко Т.В., Зелінська О.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-01-28 12:24:14
Last changes: 2015-01-28 12:24:14
Year of publication: 2015
Summary: Складність процесів та явищ, що характеризують сучасну економіку, вимагає подальшого розвитку та застосування економічної кібернетики – комплексної специфічної науки про функціонування та структурну організацію економічних систем як систем управління, їх аналіз, синтез і оптимізацію. Це в свою чергу підвищує вимоги до працівників економічної кібернетики. Тому здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за спеціальністю «Економічна кібернетика» передбачає здавання вступних іспитів за тестовою технологією з дисциплін: економіка підприємства, економічна інформатика, економіко-математичне моделювання
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8197.pdf
Publication type: Програми вступних фахових випробувань
In the collections : Програми вступних фахових випробувань/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8197.pdf Size : 423118 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska