The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9774
Title: Програма навчальної дисципліни «Управління в митній службі» для підготовки бакалаврів галузі знань 0401 «Природничі науки», 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», 0901 «Сільське господарство та лісництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування»,
Authors: Ціхановська В.М., Салькова І.Ю.
Keywords: митна служба, митний контроль, управління, оформлення
Date of publication: 2015-11-25 15:40:32
Last changes: 2015-11-25 15:40:32
Year of publication: 2015
Summary: Програма вивчення навчальної дисципліни «Управління в митній службі» складена відповідно до о світньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузей знань: 0401 «Природничі науки», 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», 0901 «Сільське господарство та лісництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування», 0305 «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.100102 «Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва», 6.090102 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», 6.030601 «Менеджмент», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9774.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9774.pdf Size : 634480 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska