The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10107
Title: Оцінка впливу воєнних дій на процеси руйнування біосфери
Authors: Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Кушнерчук О.
Keywords: воєнні дії, біосфера
Date of publication: 2015-12-05 10:31:14
Last changes: 2015-12-05 10:31:14
Year of publication: 2015
Summary: Сучасний світ складний, багатогранний та суперечливий. В той же час він
об`єктивно стає все більш взаємозалежним, все більш цілісним: інтенсивно проходить
інтернаціоналізація діяльності, росте потяг до різностороннього співробітництва,
розширюється інтерес до наукових і культурних цінностей різних країн і народів. Тепер
зрозуміло, що безпека кожного народу невід`ємна від безпеки всього людства. Все це
вимагає нового політичного мислення, конструктивних підходів до вирішення проблем
міжнародного миру і безпеки, активного будівництва нових міжнародних відносин.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10107.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 грудня 2015 року м. Одеса. – Одесса: Бондаренко М.О., 2015. – 520 с.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10107.pdf Size : 1452932 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska