The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8616
Title: Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення комплексного державного екзамену за фахом
Authors: Коляденко С.В., Ушкаленко І.М., Зелінська О.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-05-27 11:45:51
Last changes: 2015-05-27 11:45:51
Year of publication: 2015
Summary: Видання містить методичні вказівки щодо підготовки та проведення комплексного державного екзамену за фахом, питання до екзамену і списки рекомендованої літератури в розрізі кожної дисципліни, критерії оцінювання та оформлення результатів екзамену, а також типові приклади практичних завдань і приклад екзаменаційного білета.Призначене для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” галузі знань0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030502“Економічна кібернетика” денної та заочної форм навчання
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8616.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8616.pdf Size : 658759 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska