The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9798
Title: Загальна екологія та неоекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Authors: Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Тітаренко О.М., Кравчук С.А.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 12:12:37
Last changes: 2015-11-25 12:12:37
Year of publication: 2015
Summary: Предметом вивчення першої частини навчальної дисципліни (загальної екології) є закономірності взаємовідносин живих організмів між собою та навколишнім середовищем, характерних як для рослин, тварин, грибів, мік-роорганізмів та вірусів, так і для людини), а також структурно-функціональна організація екосистем як своєрідних утворень. Предметом вивчення другої частини (неоекології) - закономірності розвитку, функціонування і прогнозу-вання подальшого стану антропосфери (частини біосфери, яка використову-ється і видозмінюється людьми).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9798.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9798.pdf Size : 689112 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska