The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8522
Title: Селекція та насінництво сільськогосподарських культур. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт студентів агрономічного факультету. Спеціальність 6.090101 “Агрономія”.
Authors: Мазур О.В., Поліщук І.С.
Keywords: селекція, сорт, гібрид, гетерозис
Date of publication: 2015-04-29 14:21:24
Last changes: 2015-04-29 14:21:24
Year of publication: 2015
Summary: Робочий зошит із селекції та насінництва сільськогосподарських культур розроблено згідно програми курсу.
Зошит дає можливість студенту систематизувати записи з лабораторних занять, що сприятиме раціональному використанню навчального часу під час проведеня навчальних занять. По кожній темі в зошиті наводиться список літератури, що скоротить час її пошуку при самостійній роботі студента і сприятиме навчанню студентів працювати з підручником, довідником, додатковою літературою

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8522.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8522.pdf Size : 1508897 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska