The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9656
Title: Фінансовий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит»
Authors: Вдовенко Л.О., Грищук Н.В.
Keywords: фінансовий менеджмент, фінансовий капітал
Date of publication: 2015-11-25 16:37:26
Last changes: 2015-11-25 16:37:26
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Фінансовий менеджмент».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9656.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9656.pdf Size : 751515 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska