The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9301
Title: Тенденції розвитку соціально-економічних моделей
Authors: Хрипко Т.Є.
Keywords: соціально-економічні процеси, соціально-економічна модель, типи економічних моделей, інноваційно-індустріальне суспільство, інтелектуальні ресурси.
Date of publication: 2015-09-16 14:19:02
Last changes: 2015-09-16 14:19:02
Year of publication: 2015
Summary: Тези присвячені питанням розвитку соціально-економічних процесів нашого суспільства та поглядам різних вчених-економістів на особливості їх функціонування. Наведено основні типи економічни моделей та їх коротку характеристику, виділено окремі моделі та їх характерні риси (інтелектуальний потенціал, інноваційно-індустріальне суспільство, досвід попередніх періодів та їх моделей, успадкування недоліків), які було запропоновано вітчизняними науковцями.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9301.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Матеріали IV всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні інформаційні технології в управлінні економічними об’єктами», 23-24 квітня 2015р., м.Вінниця / Відпов.ред. С.В.Коляденко. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9301.pdf Size : 297255 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska