The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9676
Title: Математичне моделювання як інструмент економічної діагностикидіяльності малих підприємств
Authors: Ушкаленко І.М.
Keywords: Мале підприємництво, економіко-математичне моделювання, математична модель, управління, прогнозування, оптимізаційні методи.
Date of publication: 2015-12-02 14:38:28
Last changes: 2015-12-02 14:38:28
Year of publication: 2015
Summary: Надзвичайно актуальними завданнями сьогодення як з теоретичної, так і з практичної точки зору є застосування економіко-математичного моделювання для дослідження стану, тенденцій розвитку, факторів, що впливають на функціонування малих бізнесових структур, та розроблення стратегій управління малим підприємством.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9676.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Вінниця, ВНАУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9676.pdf Size : 288856 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska