The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8663
Title: Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів (робіт) для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності: 7.10010203 “Механізація сільського господарства” ОКР «Спеціаліст»
Authors: Анісімов В.Ф., Гунько І.В., Гуцаленко О.В., Любін М.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-05-27 11:54:17
Last changes: 2015-05-27 11:54:17
Year of publication: 2015
Summary: Заключним етапом навчальної підготовки студента у вузі є дипломне проектування та захист дипломного проекту (дипломної роботи).
Дипломне проектування – це творча, самостійна робота, під час якої студенту необхідно показати вміння вирішувати інженерні задачі, користуватись науково-технічною літературою, математичними методами, комп’ютерними програмними засобами.
Основна задача дипломного проектування – виконання повного аналізу і розрахунку конкретної системи, пристрою, елемента автоматики або інформаційно-вимірювальної техніки. Одночасно переслідується і навчальна мета, що полягає в систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних та практичних знань студента, більш глибокому вивченні спеціального розділу окремих дисциплін.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8663.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8663.pdf Size : 638101 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska