The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10030
Title: Екологічне інспектування. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Authors: Разанов С.Ф., Мудрак Г.В.
Keywords: еклогічне інспектування, земедьні відносини, водні біоресурси, зелені насадження, екологічне законодавство
Date of publication: 2015-12-23 13:30:04
Last changes: 2015-12-23 13:30:04
Year of publication: 2015
Summary: Викладено основні методичні рекомендації для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "екологічне інспектування". Подано основні методики нарахування розмірів компенсації за порушення природоохоронного законодавства, довідковий матеріал, перелік питань, які виносяться на залік, теми для самостійної роботи, список рекомендованих інформаційних джерел. Методичні рекомендації допоможуть студенту засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.
Розраховано на студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр"

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10030.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 10030.pdf Size : 2255852 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska