The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9507
Title: Теорія організації. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту та права (заочна форма навчання) напрям підготовки: 6.030.601 – "менеджмент"
Authors: Мазур С.А., Полеся В.М.
Keywords:
Date of publication: 2015-10-28 09:24:29
Last changes: 2015-10-28 09:24:29
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Теорія організації». Наведено перелік тем винесених на самостійне опрацювання. Детально описані структура та зміст кожної теми. Для самоперевірки по кожній з тем розроблено контрольні питання
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9507.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9507.pdf Size : 696048 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska