The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10045
Title: Баштанництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами 4-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» за освітньо-кваліфікаційн
Authors: Чернецький В.М., Чередниченко Л.І., Паламарчук І.І., Давимока О.В.
Keywords: Баштанництво, гарбуз, кавун, диня, технологія вирощування
Date of publication: 2015-10-28 11:05:43
Last changes: 2015-10-28 11:05:43
Year of publication: 2015
Summary: Викладено основні методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Баштанництво".
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10045.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10045.pdf Size : 6254904 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska