The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9620
Title: Ефективне управління інтелектуальним капіталом підприємств АПК як основа їх інноваційного розвитку
Authors: Коломієць Тетяна Вікторівна
Keywords:
Date of publication: 2015-11-30 11:03:16
Last changes: 2015-11-30 11:03:16
Year of publication: 2015
Summary: Досліджується проблема формування ефективного механізму управління інтелектуальним капіталом на рівні агропромислового підприємництва
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9620.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів : збірник тез доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 24–25 вересня 2015 р.)
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9620.pdf Size : 775014 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska