The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8538
Title: Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для підготовки фахівців за напрямом для підготовки фахівців за напрямом «Екологія та охорона навколишнього середовища» 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовищ
Authors: Олійник Н. А.
Keywords: Методика, вища школа, студент, дидактика
Date of publication: 2015-04-29 15:44:11
Last changes: 2015-04-29 15:44:11
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки містять структуру і зміст навчальної дисципліни, короткий конспект лекцій, індивідуальні завдання для самостійної роботи, базу тестових завдань для визначення рівня знань студентів, навчально-методичну літературу з дисципліни. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8538.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8538.pdf Size : 692620 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska