The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9635
Title: Програма нормативної навчальної дисципліни "Податковий менеджмент"
Authors: Мараховська Т.М., Руда О.Л., Балтремус О.М.
Keywords: податковий менеджмент
Date of publication: 2015-11-25 10:18:00
Last changes: 2015-11-25 10:18:00
Year of publication: 2015
Summary: Програма нормативної навчальної дисципліни розроблена з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Податковий менеджмент».
Викладений матеріал програми нормативної навчальної дисципліни містить опис навчальної дисципліни «Податковий менеджмент». Плани практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Податковий менеджмент». Також наведено структуру навчальної дисципліни, тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на іспит.
При підготовці до практичних занять студенти готуються за конспектом лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планами практичних занять.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9635.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9635.pdf Size : 219013 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska