The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9677
Title: Методи управління кредитним ризиком
Authors: Бурденюк І.І., Січко Т.В.
Keywords: Банківське кредитування, кредитний ризик, управління кредитним ризиком, модель Альтмана, страхування, інформаційно-аналітична служба.
Date of publication: 2015-12-02 14:39:26
Last changes: 2015-12-02 14:39:26
Year of publication: 2015
Summary: Сучасна банківська практика сформувала різні системи запобіжних заходів щодо зменшення впливу кредитного ризику. Однією з таких попереджувальних систем є страхування , прояв якого відбувається через самострахування. Для ефективного управління ризиками банк має забезпечити систематичне здійснення аналізу кредитних ризиків, спрямованого на виявлення та оцінку їх величини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9677.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Вінниця, ВНАУ
In the collections : 2013 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9677.pdf Size : 458128 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska