The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9679
Title: Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування ” денної і заочної форм навчання
Authors: Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 14:44:21
Last changes: 2015-11-25 14:44:21
Year of publication: 2015
Summary: Курсова робота євидом науково-дослідної роботи студентів в навчальному
процесі. Мета написання курсової роботи з курсу "Управління інноваціями" полягає в поглибленні знань студентів з теорії інноваційної діяльності підприємств області, розвитку навиків роботи з методичною та на
уковою літературою, вироблення навичок застосування методики інноваційного менеджменту при підготовці управлінських рішень, вироблення вміння узагальнювати, систематизувати аналітичні дані, та аргументувати свою точку зору під час оформлення результатів власних досліджень
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9679.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9679.pdf Size : 801471 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska