The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9661
Title: Методичні вказівки для практичних і семінарських занять з дисципліни " Економіка підприємств галузі" для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання
Authors: Дюк А.А., Бурлака Н.І., Коломієць Т.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 09:18:36
Last changes: 2015-11-25 09:18:36
Year of publication: 2015
Summary: Концепція методичних вказівок, їх основна мета й завдання, обгрунтувати
головну функцію навчального предмета і характер його основних цільових структур у відповідності до аграрного профілю випускника.
Методичні вказівки визначають зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни
відповідно до вимог державних стандартів освіти. Методичні вказівки
дисципліни «Економіка підприємств галузі» містить структуру всього курсу по всіх видах робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робота). Призначен
і для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9661.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9661.pdf Size : 1452426 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska