The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25864
Title: Інституціональний капітал регулювання і соціальний – саморегулювання аграрного ринку: концептуально-методологічні аспекти аналізу
Authors: Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А., Пехов В. А.
Keywords: капітал, аграрний ринок, інституціональний капітал, соціальний капітал, регулювання, інституції, інституційна система, інтелектуальний капітал
Date of publication: 2020-10-12 10:26:34
Last changes: 2020-10-12 10:26:34
Year of publication: 2015
Summary: Дослідженнями сформульовано авторське бачення сутності й функціональних ознак, а також обґрунтовані методологічні аспекти аналізу інституціонального капіталу регулювання і соціального – саморегулювання аграрного ринку як складних, сформованих відповідними інституціями утворень, які забезпечують упорядкування взаємодії економічних агентів на засадах конкуренції. Запропоновано увести в систему теоретичних означень поняття "інcтитуціональний капітал ринку", в основі якого інтелектуальний, соціальний капітал, а також різного роду інтелект, зокрема інновації, з означенням їх ринкового позиціонування як модераторів регуляцій ринку. Доведено, що аграрний ринок як специфічна, відмінна від інших товарних ринків інституційна система, яка у своєму розвитку підпадає під вплив природних чинників (сезонність виробництва тощо), несе безперечно соціальну й безпекову функцію. Обгрунтовано авторський висновок про доцільність, необхідність та інституційну обумовленість наявності в механізмі ринку інституціонального і соціального капіталу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25864.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2015. - № 4. - С. 88-101.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25864.pdf Size : 686630 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska