The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9840
Title: Вплив мікродобрив на формування продуктивності сої та її якісних показників в умовах дослідного поля ВНАУ
Authors: Темченко Мирослава Олексіївна
Keywords: Соя, мікродобрива, Феміда, Монада, продуктивність, урожайність, економічна та біоенергетична оцінка
Date of publication: 2015-12-11 11:51:28
Last changes: 2015-12-11 11:51:28
Year of publication: 2015
Summary: Проведені дослідження протягом 2014 - 2015 років показують, що формування продуктивності сої на сірих лісових середньосуглинкових грунтах в значній мірі залежить від позакореневих підживлень, що проводились протягом періоду вегетації. Відмічено, що найбільшу урожайність насіння сої сорту Монада – 2,95 т/га та Феміда – 2,72 т/га, забезпечило проведення двох позакореневих підживлень органічним мікродобривом Екозорф (0,7 л/га) у фазі бутонізації та на початку наливання насіння. На цих же ділянках відмічений максимальний чистий прибуток – Максимальний умовно чистий прибуток 7618 грн. у сорту Монада, та 6780 грн. у сорту Феміда отримано при проведенні двох позакореневих підживлень органічним мікродобривом Екозорф (0,7 л/га) у фазі бутонізації та на початку наливання насіння, що відповідно більше на 2118 грн. та 1868 грн. порівняно з ділянками, де позакореневі підживлення не проводили. Рівень рентабельності під час проведення двох позакореневих підживлень був максимальним і відповідно становив для сорту Монада – 159% та Феміда – 146%, що на 39–41% більше ніж на ділянках без підживлення. Проте показники економічної ефективності були більшими у сорту Монада.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9840.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2015 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9840.docx Size : 19198738 byte Format : Text file docx Access : Only for VNAU users

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska