The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8719
Title: Вплив кризових економічних явищ на обсяги та структуру маркетингових витрат на переробних підприємствах АПК
Authors: Бахарєва Я.В.
Keywords: маркетингові витрати, переробна промисловість, міжнародні економіні рейтинги, індекси промислової продукції
Date of publication: 2015-02-26 10:24:36
Last changes: 2015-02-26 10:24:36
Year of publication: 2015
Summary: Тези присвячені аналізу показників маркетингової активності вітчизняних переробних підприємств АПК під час криз 2009 та 2014 років. Наведені дані про зміни позицій України в міжнародних економічних рейтингах та індексів промислової продукції переробної промисловості з одночасним наведенням чинників, які впливають на ці показники в період економічної кризи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8719.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв`язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м.Київ) / Відпов. за вип. Б.В.Мельничук. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2015. - 632с. - С.459-462.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8719.pdf Size : 715520 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska