The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9655
Title: Інтернет-технології в бізнесі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР “
Authors: Рузакова О.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 16:29:45
Last changes: 2015-11-25 16:29:45
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки є навчально-методичним документом,
який містить рекомендації для вивчення дисципліни "Інтернет-
технології в бізнесі" з метою отримання практичних навичок роботи
з інтернет-технологіями та їх застосуванням у бізнесі під час
виконання лабораторного практикуму.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9655.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9655.pdf Size : 1223006 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska