The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11782
Title: Економіко-математичні моделі прогнозування розвитку у галузі тваринництва
Authors: Юрчук Н.П.
Keywords: прогнозування, економетричне моделювання, економіко-математична модель, оптимізація, тваринництво, стадо великої рогатої худоби.
Date of publication: 2015-09-16 13:23:30
Last changes: 2015-09-16 13:23:30
Year of publication: 2015
Summary: В статті розглянуто теоретичні та практичні підходи щодо прогнозування розвитку галузі тваринництва.
Уточнено етапи прогнозування, які базуються на математично-статистичних методах. Відзначено, що більшість кількісних методів прогнозування ґрунтується на використанні історичної інформації, представленої у вигляді часових рядів. Доведено, що жоден з існуючих методів не може дати достатньої точності довгострокового прогнозу.
Для прогнозування обсягу виробництва продукції тваринництва запропоновано економіко-математичну модель оптимального складу та обороту стада великої рогатої худоби. Для економіко-математичної моделі визначення оптимального складу та обороту стада великої рогатої худоби апробовано розв’язок для конкретного підприємства. Відзначено, що оптимізація обороту стада можлива за умови зміни у визначених межах кількості вибракуваних чи реалізованих тварин, тому при вирішенні задачі по кожній статевовіковій групі було визначено оптимальне поголів’я тварин, що підлягають вибраковці, переводу із однієї групи в іншу, і на кінець року. Виконання обчислень здійснено в середовищі електронних таблиць MS Excel.
Одержані результати свідчать, що для прогнозування виходу продукції великої рогатої худоби доцільно використовувати оптимізаційну економіко-математичну модель обороту та структури стада ВРХ. Зауважено, що здійснений прогноз може бути основою для оптимізації структури поголів’я великої рогатої худоби, що дозволить збільшити виробництво і реалізацію продукції тваринництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11782.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Агросвіт. – 2015. –№20. – С. 66-71.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 11782.pdf Size : 776844 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska