The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11781
Title: Теоретичні аспекти економетричного моделювання виробничої діяльності підприємств
Authors: Юрчук Н.П.
Keywords: економетричне моделювання, модель, виробнича функція, виробництво, функція Кобба – Дугласа, модель Р. Солоу.
Date of publication: 2015-09-27 13:21:40
Last changes: 2015-09-27 13:21:40
Year of publication: 2015
Summary: В статті досліджено основи побудови економетричних моделей, визначено їх особливості. Проаналізовано актуальність використання виробничих функцій в сучасних економічних дослідженнях. Наведено основні властивості функції Кобба-Дугласа. Розглянуто модель розвитку виробництва Р. Солоу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11781.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Випуск 13. Ч.4. –Херсон, 2015. – С. 177-179.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 11781.pdf Size : 1166022 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska